ปาเจโร สปอร์ต 2.4D GT-Premium (Elite Edition)

ราคาจำหน่ายสุทธิ 2.4D GT-Premium 2WD (Elite Edition) 1,569,000 บาท
ราคาจำหน่ายสุทธิ 2.4D GT-Premium 4WD (Elite Edition) 1,679,000 บาท
(เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND เพิ่ม 20,000 บาท)